Τιμές δωματίων

1/7-10/9
και Πάσχα
1/5-30/6
11/9-31/10
Δωμάτιο 1, 3 και 550€40€
Δωμάτιο 2 90€60€
Δωμάτιο 4 80€50€
Διαμέρισμα170€ 120€

 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Το 25% του συνολικού κόστους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

΄Εως 15 ημέρες πριν την άφιξη η προκαταβολή επιστρέφεται.
΄Εως 1 εβδομάδα πριν την άφιξη χρεώνεται μία διανυκτέρευση.
Σε διαφορετική περίπτωση η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.